ADVOCATENKANTOOR DE SCHEPPER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVOCATENKANTOOR DE SCHEPPER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.323.837

Publication

09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 04.10.2013 13620-0474-012
11/06/2013
1~i

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het B igic.~ch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gri ie vqq eEIREG E LE G D

3 i MEI 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

rG" ffit

i

i

1111

Ondememingsnr : 0466.323.837

Benaming

(voluit) : Advocatenkantoor De Schepper

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dendermondsesteenweg 140, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 15 april 2013 te verplaatsen van Dendermondsesteenweg 140 te 9000 Gent naar Coupure Links 673 te 9000 Gent.

De Schepper Tom

zaakvoerder

op de laatste bli. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 30.09.2012 12596-0359-012
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.11.2011, NGL 29.12.2011 11658-0048-011
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.05.2010, NGL 26.11.2010 10621-0412-011
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 13.10.2009 09809-0340-011
06/01/2009 : GET001131
10/10/2008 : GET001131
10/09/2007 : GET001131
18/08/2006 : GET001131
26/07/2005 : GET001131
30/08/2004 : GET001131
11/08/2003 : GET001131
16/08/2002 : GET001131
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 01.10.2015 15635-0292-012
05/05/2001 : GET001131
03/07/1999 : GEA022193

Coordonnées
ADVOCATENKANTOOR DE SCHEPPER

Adresse
COUPURE LINKS 673 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande