A & P AUTO'S

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & P AUTO'S
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 457.149.815

Publication

25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.09.2014, NGL 23.09.2014 14594-0356-015
09/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 31.12.2013 13706-0409-014
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 22.11.2012 12644-0020-010
05/04/2012
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Moeskroenstraat 270, 8930 Menen (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ter maatschappelijke zetel op 12.03.2012, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

- Mevr. Duhamel Anglina wordt ontslagen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap per 31.03.2012.

Dhr. Germain Patrice, wonende in de Basse Censestraat 14 te 8930 Menen, wordt benoemd als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap per 01.04.2012.

Duhamel Anglina

Zaakvoerder

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

26. 03. 2612

FiECl'lllfii'Jl( r'tOCWhiA3vC1El.

Griffiettl~~~`~IJIt

~..-- ---~II,I)xt1111111111111 8

Ondernemingsar : 0457.149.815 Benaming

(voluit) : A&P AUTO'S

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.06.2011 11244-0401-012
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 09.06.2010 10172-0416-012
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 30.06.2009 09342-0049-012
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 03.07.2008 08353-0021-011
07/11/2006 : KO137458
27/09/2006 : KO137458
31/07/2006 : KO137458
19/09/2005 : KO137458
03/09/2005 : KO137458
28/09/2004 : KO137458
23/09/2003 : KO137458
15/10/2002 : KO137458
03/10/2000 : KO137458
11/03/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & P AUTO'S

Adresse
MOESKROENSTRAAT 270 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande