90DEGREES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 90DEGREES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.647.243

Publication

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.02.2014, NGL 25.02.2014 14049-0541-014
12/12/2014
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M

I~

DNITEUR B

5 -12-

GISGH STA

BEL

IJIAIJMW

II

B

ELGE

014

TSI3LAD

ECEli:G'2LE-G

- 1101/. 2014

RECHTBANK VAN ~C3~s;ytaC.. '_ ie GENT

Ondememingsnr : 0882.647.243

Benaming

(voluit) : 90degrees

Rechtsvorm : gesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Steendam 74 d 9000 Gent

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel overgebracht naar de Grote Heerweg 76 b 8791 Beveren Leie vanaf 1 november 2014.

getekend, Frederik Vermaut, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 22.12.2014, NGL 22.12.2014 14708-0025-016
21/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.02.2013, NGL 15.02.2013 13041-0166-013
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.02.2012, NGL 15.02.2012 12040-0557-013
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.02.2011, NGL 23.02.2011 11042-0296-013
24/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.02.2010, NGL 15.02.2010 10047-0365-014
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.02.2009, NGL 09.02.2009 09039-0081-014
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 24.01.2008, NGL 30.01.2008 08034-0024-014
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.12.2016, NGL 31.01.2017 17035-0355-017

Coordonnées
90DEGREES

Adresse
GROTE HEERWEG 76B 8791 BEVEREN-LEIE

Code postal : 8791
Localité : Beveren
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande