'T KRANTENKOPKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T KRANTENKOPKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.862.472

Publication

29/04/2014 : Ontbinding
Bij vonnïs van 3 december 2013 spreekt de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de ontbinding uit van de bvba 't KRANTENKOPKE, met zetel te 2610 ANTWERPEN, KRIJGSLAAN 302, en stelt Mr. F. VAN MECHELEN, advocaat te Antwerpen, MECHELSESTEENWEG 136, te 2018 ANTWERPEN, aan als vereffenaar.

De Vereffenaar

F.VAN MECHELEN

Op de laatste blz. van Lujk_B vermelden :
Recto '. Naam en hoedanigheid van de ïnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
25/09/2014 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 29.11.2010 10622-0268-018
19/10/2009 : AN352217
01/10/2009 : AN352217
18/06/2008 : AN352217
26/09/2007 : AN352217
31/08/2006 : AN352217
07/08/2006 : AN352217
07/07/2005 : AN352217
14/09/2004 : AN352217
26/04/2004 : AN352217
29/12/2003 : AN352217

Coordonnées
'T KRANTENKOPKE

Adresse
KRIJGSLAAN 302 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande