A-MIX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-MIX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 468.317.087

Publication

23/10/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iltifIll,m1110111(

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

I h OKT. 2Olit

afdelingenirpen

Ondernemingsnr : 6E0468317087

Benaming

(voluit) : A-Mix

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: Waalhofstraat 38 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte Aanstelling nieuwe zaakvoerder Tina Dedecker vanaf 01.07.2014

Op 26/06/2014 werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden.

Hierop diende Viki Dedecker haar ontslag ais zaakvoerder in en dit met ingang van 1/7/2014.

Tina Dedecker zal aangesteld worden als zaakvoerder met ingang van 1/7/2014.

Er is beslist om de activiteiten van de firma te veranderen naar con sulting

Tina Dedecker

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/03/2014 : AN337450
05/01/2015 : AN337450
09/08/2013 : AN337450
27/02/2013 : AN337450
27/02/2013 : AN337450
14/10/2010 : AN337450
19/10/2009 : AN337450
21/11/2008 : AN337450
14/09/2007 : AN337450
25/08/2006 : AN337450
04/07/2005 : AN337450
14/07/2015 : AN337450
30/07/2004 : AN337450
04/08/2003 : AN337450
21/03/2003 : AN337450
18/10/2002 : AN337450
09/09/2002 : AN337450
24/12/1999 : ANA062205

Coordonnées
A-MIX

Adresse
WAALHOFSTRAAT 38 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande