A G S SHIPPING EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A G S SHIPPING EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.938.832

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 22.05.2014 14130-0159-014
10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 08.05.2013 13114-0151-015
18/10/2012
Mal POF 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

oo NeB%"~ ; j*.i ;sr grrflle vais de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

,~^..i ~*RiMIRI!I Griffie p a OM. U12Ondernemingsnr : Beiaming (voluit) : 0473.938.832

(verkort) A G S Shipping Europe

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Romeynsweel 8 2030 Antwerpen

Ondegrwerp(en) akte Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25/04/2012

Met nparigheid van stemmen wordt door de algemene vergadering de Heer Sergey Lazo wanende te 5 Strathmore Gardens W8 4RZ, Londen UK, benoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2012 en dit voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering.

De benoeming vindt plaats wegens het ontslag sinds 1 januari 2012 van de Heer Hilaire Covens, <wonende te Schoofland 47, 9120 Beveren-Waas, als gedelegeerd bestuurder.

Sergey Lazo

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 18.05.2012 12118-0060-015
23/05/2011
Mctl zo

B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte`Weergefegdter effic var de Rechtbank van Koophandel le Antwwrpen op

IttI IIII 11111111 tt lID 11111 llll DI ll

*iio~~osa"

Griffie 11 MEI 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473.938.832

Benaming

(voluit) :A G S Shipping Europe

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Romeynsweel 8 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27/04/2011,, De vergadering beslist om te herbenoemen voor een periode van 6 jaar:

- Jean-Marie Denis, Bonpartelaan 6, 2950 Kapellen als bestuurder en Vodrzitter:

van de Raad van Besttiur..Dit mandaat is onbezoldigd.

- Hilaire Covens, Schoolland 47, 9120 Beveren-Waas als bestuurder en:gedelegeerd

bestuurder

- Sergey Lazo, Mezhevoy Canal 5, 19035 Sint-Petersburg, Rusland als bestuurder

- Eduard Salbiev, Mezhevoy Canal 5, 19035 Sint-Petersburg, Rusland als bestuurder

Hilaire Covens

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de e n

p g instrumenterende notaris. hetzij van de persa(a}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 16.05.2011 11111-0518-014
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 29.04.2010 10100-0481-014
19/10/2009 : AN348392
30/04/2009 : AN348392
14/05/2008 : AN348392
22/05/2007 : AN348392
14/07/2006 : AN348392
28/06/2006 : AN348392
27/06/2005 : AN348392
14/09/2004 : AN348392
12/02/2004 : AN348392
10/12/2002 : AN348392
08/02/2001 : ANA066659
28/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A G S SHIPPING EUROPE

Adresse
ROMEYNSWEEL 8 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande