A & A MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & A MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.995.316

Publication

25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.08.2014, NGL 22.09.2014 14594-0170-014
07/10/2013
~~,%1~~t~ia Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E: DI

s

*13151689*Neergelegd ter griffie van do Rechtte* tie Koophandel le Antwerpen, op

Griffie 2 6 be2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0897.995.316

Benaming

(voluit) : A & A MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kalmthoutsesteenweg 7A, 2990 Wuustwezel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder d.d. 0110912013 wordt de zetel van de vennootschap met ingang van 01/09/2013 naar het volgende adres verplaatst:

Guido Gezellelaan 7

2990 Wuustwezel

Gedaan te Wuustwezel, op 01/09/2013.

Getekend:

De heer Diaz Y Vilaboy Amador

Zaakvoerder

12/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 07.09.2012 12559-0251-014
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 11.10.2011 11578-0480-014
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.08.2015, NGL 07.09.2015 15583-0526-014

Coordonnées
A & A MANAGEMENT

Adresse
GUIDO GEZELLELAAN 7 2990 WUUSTWEZEL

Code postal : 2990
Localité : WUUSTWEZEL
Commune : WUUSTWEZEL
Province : Anvers
Région : Région flamande