A.C.C. (VERKORT) A.C.C.

Divers


Dénomination : A.C.C. (VERKORT) A.C.C.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 439.040.806

Publication

29/04/2014 : ter griffie
1 '-~

MOD2.2

s

f-f

\/m

"AT" '

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

0>

M

"3

JS

•-

G

Si

fi

O

V

X

o ri ■t o OS «N

T5

es

3

i

es

■M"g• fH

_6f "3

CQ

■M

JS

G


M CS

M

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 APR. 20tt

Griffie _ afdellng _

Ondernemingsnr : 0439.040.806

Benaming

(voluit): A.C.C.

(verkort): A.C.C.

Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk

Zetel: 2638 Reet

Onderwerp akte : Veranderingen van de raad van bestuur

Op de algemene vergadering van 26 februari 2014 werd de heer D Newport gemachtigd aankondigingen te doen van de volgende veranderingen in de raad van bestuur (zïe bijlage 1: de notulen van de Algemene Vergadering):

Nieuwe naam van de vzw: Antwerp Cricket Club met aikorting; ACC vzw

Ontslagnemîngen:

Ryan, Patrick, ontslag genomen als bestuurder; Ashby, Simon, ontslag genomen als bestuurder;

Deze personen verblijven nïet meer ïn Belgîe, hun rijkregisternummer is onbekend.

Benoemingen:

Newport, Dennis, benoemd tôt bestuurder met de functie van voorzitter met handtekenbevoegdheid Geboortedatum & plaats: 18-05-1958, Birmingham, UK

Adres: Lïnts Veld 19,2550 Kontich

McKenna, Jeremy, benoemd tôt bestuurder zonder functie Geboortedatum & plaats: 16-06-76, Perth, Australîa Adres: Le Chanvrier, Bois 27,7880 Flobecq

De Boeck, Peter, benoemd tôt bestuurder zonder functie Geboortedatum & plaats; 10-08-64, Mortsel

Adres: Goedehoopstraat 10/21,2000 Antwerpen

Farmiloe, Kenneth, benoemd tôt bestuurder zonder funGtie Geboortedatum & plaats: 17-06-51, Aberdeen, UK Adres; Kanunnik Peetersstraat 154,2600 Berchem

Personen met handtekenbevoegdheid; Newport, Dennis

Het nieuwe adres wordt Floralienlaan 99,2020 Antwerpen

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij de bekendmaking in het staatsblad op 27 april 1989 (zie

jlage 2) werd als adres enkel 2638 Reet

gepubliceerd.

In bijlage 3 vîndt u het bewfjs van betaling voor het resterende bedrag van 0,97 euro.

Newport, Dennis, bestuurder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

Coordonnées
A.C.C. (VERKORT) A.C.C.

Adresse
0000

Code postal : 0000
Localité : X
Commune : X
Région : Région de Bruxelles-Capitale