AUGUST VERMEYLENFONDS (VERKORT) AVF

Association sans but lucratif


Dénomination : AUGUST VERMEYLENFONDS (VERKORT) AVF
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 410.893.483

Publication

02/05/2014 : wijziging samenstelling Raad van bestuur
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het August Vermeylenfonds vzw gehouden op 15 maart 2014 in Leuven werd de Raad van Bestuur rechtsmattg als volgt samengesteld voor de période 2014-2016.

Ontslag bestuursleden

Marie-Thérèse MEULEBROUCK, Astridplein 3-401 te 8670 Koksijde, geboren te Tielt op 18/04/1944 Jan HERMAN, Ottogracht 42,9000 Gent, geboren te Tielt op 16/09/1955

Dany VANDENBOSSCHE, Zandvoordestraat 147, 9052 Gent, geboren te Gentop 02/04/1956 (overleden)

Benoeming bestuursleden:

Els BAERT, Blankenbergse djjk 67,8370 Blankenberge, geboren te Keulen op 10/08/1986 Geert VAN GOETHEM, Damstraat 85,9220 Hamme, geboren te Hamme op 19/03/1957 Gilbert ROEGIEST, Varendonk 31,9940 Sieidinge, geboren te Gent op 14/12/1953 Geert LEFEBVRE, Nukkerstraat 76,8450 Bredene, geboren te Kortrijk op 27/07/1949 Robert CLAES, Kerkstraat 44/101,8990 De Panne, geboren te Elsene op 7/04/1946 Karin TEMMERMAN, Kerkstraat 197,9050 Gent, geboren te Gentop 25/09/1958 Koen GOETHALS, Kouter 84, 9000 Gent, geboren te Sint Michïels op 19/12/1961 Raf BURM, Bmgsesteenweg 267 a, 9000 Gent, geboren te Leuven op op 11/05/1974 Kris COENEGRACHTS, Reigerpark 3, 9840 De Pinte, geboren te Tongeren op 28/08/1951

. Samenstelling Raad van Bestuur:

Arsène VAN EENAEME, Kwadeweg 55, 9940 Evergem, geboren te Sieidinge op 19/08/1948 Marc DE CONINCK, Mollekot40,9988 Watervliet, geboren te Gent op 21/07/1950 Roland LARIDON, Kaïrostraat 54,8400 Oostende, geboren te Oostende op 03/07/1936

Paul PATAER, Bressers Blanchaertlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem, geboren te Gent op 26/11/1938 Johan SOENEN, Corpusstraat 7,9700 Oudenaarde, geboren te Oostakker op 15/05/1935 Pierre STEENHOUDT, Godsschalckstraat 145,9100 Sint Niklaas, geboren te Halle op 1/03/1938 Jan TRUYTS, Oude Brugseweg 232,8460 Oudenburg, geboren te Antwerpen op 22/09/1928 Etienne VERCARRE, Hoefijzerlaan 2, 8450 Bredene, geboren te Oostende op 30/06/1945

Raymond VERVLIET, Karel Oomsstraat 11 b41t 2018 Antwerpen, geboren te Antwerpen op 27/12/1939 Dominique VERTE,Kapelieweg, 24 8700 Schuiferskapelle, geboren te Beernem op 15/07/1958 Ivo CARLENS, Nieuwe Steenweg 270,3870 Heers, geboren 02/07/1964 te Sint-Truiden Ivo VAN AKELIJEN, Laarsebaan 256,2170 Merksem, geboren op 31/07/1982 te Merksem Marc MORTIER, Astridplein 3/401, 8670 Oostduinkerke, geboren te Astene op 10/02/1943 Marc VERMEERSCH, Acaciastraat 23, 9920 Lovendegem, geboren te Zwevezele op 12/01/1952 Philippe RUYSSCHAERT, Koninginlaan 51, 8370 Blankenberge, geboren te Brugge op 23/08/1952 Eliane VAN ALBOOM, Blankaartstraat 8, 9820 Melsen, geboren te Gent op 20/08/1951 Kris DE VROEDE, Lombardstraat 18/5,1000 Brussel, geboren te Lommel op 16/10/1946

' Jean TREMBLOY, Nattestraat 18,1740 Ternat, geboren te Temat op 12/04/1958 Trudy ERNSTE, Corpusstraat 7,9700 Oudenaarde, geboren te Hilversum op 31/10/1952 Voor echt verklaard'în Leuven op 15 maart 2014

Koen Goethals

Algemeen voorzitter . ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
16/05/2013
MOO 2.2

. 4M In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

111111~i~~wuu~u~~mu

1 0750 6

NEEliCGbL. ZOD

-6 11E1 2013

RECH E3AN' VAN

KOOPHANI Lf1 GENT

Ondernemingsnr : 410.893.483

Benaming

(voluit) : August Vermeylenfonds

(verkort) : AVE

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Tolhuislaan 88, 9000 Gent

Onderwerp akte : wijziging samenstelling Raad van Bestuur

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van het August Vermeylenfonds vzw gehouden op 16 maart 2013 in Antwerpen, werd de Raad van Bestuur rechtsmatig als volgt samengesteld voor de periode van 2013 tot 2015

Arsne VAN EENAEME, Kwadeweg 55, 9940 Evergem, geboren te Sieidinge op 19/08/1948

Marc DE CONINCK, Mollekot 40, 9988 Watervliet, geboren te Gent op 21107/1950

Roland LARIDON, Karostraat 54, 8400 Oostende, geboren te Oostende op 03/07/1936

Paul PATAER, Bressers Blanchaertlaan 2, 9051 Sint Denijs-Westrem, geboren te Gent op 26/11/1938

Johan SOENEN, Corpusstraat 7, 9700 Oudenaarde, geboren te Oostakker op 15/05/1935

Pierre STEENHOUDT, Godsschalckstraat 145, 9100 Sint Niklaas, geboren te Halle op 1/03/1938

Jan TRUYTS, Oude Brugseweg 232., 8460 Oudenburg, geboren te Antwerpen op 2210911928

Etienne VERCARRE, Hoefijzerlaan 2, 8450 Bredene, geboren te Oostende op 30106/1945

Raymond VERVLIET, Karel Oomsstraat 11 b41, 2018 Antwerpen, geboren te Antwerpen op 27/12/1939

Dominique VERTE,Kapelleweg, 24 8700 Schuiferskapelle, geboren te Beemem op 15/07/1958

Jan HERMAN, Ottogracht 42, 9000 Gent, geboren te Tielt op 16/09/1955

Ivo CARLENS, Nieuwe Steenweg 270, 3870 heers, geboren 02/07/1964 te Sint-Truiden

ivo VAN AKELIJEN, Laarsebaan 256, 2170 Merksem, geboren op 31/07/1982 te Merksem

Marc MORTIER, Astridplein 3/401, 8670 Oostduinkerke, geboren te Astene op 10/02/1943

Dany VANDENBOSSCHE, Zandvoordestraat 147, 9052 Gent, geboren te Gent op 02/04/1956

Marc VERMEERSCH, Acaciastraat 23, 9920 Lovendegem, geboren te Zwevezele op 12/01/1952

Philippe RUYSSCHAERT, Koninginlaan 51, 8370 Blankenberge, begoren te Brugge op 23/08/1952

Eliane VAN ALBOOM, Blankaartstraat 8, 9820 Melsen, geboren te Gent op 20/08/1951

Marie Thrse MEULEBROUCK, Astridplein 3-401 te 8670 Koksijde, geboren te Tielt op 18/04/1944

Beindiging van de functie en het lidmaatschap van de Raad van Bestuur:

Wim VANDENBUSSCHE, Leeuwerikkenstraat 50, 1070 Anderlecht, geboren te Brugge op 9/01/1973

Benoeming van de functie en het lidmaatschap van de Raad van Bestuur,

Kris DE VROEDE, Lombardstraat 18/5, 1000 Brussel, geboren te Lommel op 16/10/1946

Jean TREMBLOY, Nattestraat 18, 1740 Temat, geboren te Temat op 12/04/1958

Trudy ERNSTE, Corpusstraat 7, 9700 Oudenaarde, geboren te Hilversum op 31/10/1952

In Antwerpen op 16 maart 2013

Voor echt verklaard

Dany Vandenbossche Algemeen voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2012
w

"

11,111 I. ~i

A

MOD 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

I R II I CII IAIRI I iw

*12103671*

V

bel

a;

BE Sta

NEERGELEGD

31 -05- IV:

RECHTBANK VAN

KOOPH4NDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 410.893.483

Benaming

(voluit) : August Vermeylenfonds

(verkort) : AVF

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Tolhuislaan 88, 9000 Gent

Onderwerp akte : wijziging samenstelling Raad van Bestuur

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het August Vermeylenfonds vzw gehouden op 17 maart 2012 in Gent, werd de Raad van Bestuur rechtsmatig als volgt samengesteld voor de periode van 2012 tot 2014

Arsne VAN EENAEME, Kwadeweg 55, 9940 Evergem, geboren te Sleidinge op 19/08/1948

Marc DE CONINCK, Mollekot 40, 9988 Watervliet, geboren te Gent op 21/07/1950

Roland LARIDON, Karostraat 54, 8400 Oostende, geboren te Oostende op 03110711936

Paul PATAER, Bressers Blanchaertlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem, geboren te Gent op 26/11/1938

Johan SOENEN, Corpusstraat 7, 9700 Oudenaarde, geboren te Oostakker op 15/0511935

Pierre STEENHOUDT, Godsschalckstraat 145, 9100 Sint Niklaas, geboren te Halle op 1/03/1938

Jan TRUYTS, Oude Brugseweg 232, 8460 Oudenburg, geboren te Antwerpen op 22/09/1928

Etienne VERCARRE, Hoefijzeriaan 2, 8450 Bredene, geboren te Oostende op 30/06/1945

Raymond VERVLIET, Karel Oomsstraat 11 b41, 2018 Antwerpen, geboren te Antwerpen op 27/12/1939

Wim VANDENBUSSCHE, Leeuwerikkenstraat 50, 1070 Anderlecht, geboren te Brugge op 9/01/1973

Qominique VERTE,Kapelleweg, 24 8700 Schuiferskapelle, geboren te Beemem op 15107!1958

Jan HERMAN, Ottogracht 42, 9000 Gent, geboren te Tielt op 16/09/1955

Ivo CARLENS, Nieuwe Steenweg 270, 3870 heers, geboren 02/07/1964 te Sint-Truiden

Ivo VAN AKELIJEN, Laarsebaan 256, 2170 Merksem, geboren op 31/07/1982 te Merksem

Marc MORTIER, Astridpfein 3/401, 8670 Oostduinkerke, geboren te Astene op 10/02/1943

Pany VANDENBOSSCHE, Zandvoordestraat 147, 9052 Gent, geboren te Gent op 02/04/1956

Marc VERMEERSCH, Acaciastraat 23, 9920 Lovendegem, geboren te Zwevezele op 12/01/1952

Philippe RUYSSCHAERT, Koninginlaan 51, 8370 Blankenberge, begoren te Brugge op 23/08/1952

Eliane VAN ALBOOM, Blankaartstraat 8, 9820 Melsen, geboren te Gent op 20/08/1951

Beindiging van de functie en het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van

Greet PERNET, Eugne Piaskylaan 164/b14, 1030 Schaarbeek, geboren te Schaarbeek op 09/03/1957

Benoeming van de functie en het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van

Marie-Thrse MEULEBROUCK, Astridplein 3-401 te 8670 Koksijde, geboren te Tielt op 18104(1944

In Gent op 17 maart 2012

Voor echt verklaard

BjTagen bi) het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Dany Vandenbossche Algemeen voorzitter

I'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/10/2011
MOD 2.2

L .L P;s <3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

1!!!g111V 111

Y

behr aar Bel! Staa

NEERGELEGD

2 2 SEP. 2011

RECHTBAefiiiYAN

KOOPHANUFi TF GFN.'

Bijlagen-bij -het- Belgisch- Staatsblad --04/1012011-Annexes-durMoniteur-belge

Ondernemingsnr : 410.893.483

Benaming

(voluit) : August Vermeylenfonds

(verkort) : AVE

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Tolhuislaan 88, 9000 Gent

Onderwerp akte : wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het August Vermeylenfonds vzw gehouden op 26 maart 2011 in Brugge werd de Raad van Bestuur rechtsmatig als volgt samengesteld voor de periode van 2011 tot 2013

Arsne VAN EENAEME, Kwadeweg 55, 9940 Evergem, geboren te Sleidinge op 19/08/1948

Marc DE CONINCK, Mollekot 40, 9988 Watervliet, geboren te Gent op 21107/1950

Roland LARIDON, Karostraat 54, 8400 Oostende, geboren te Oostende op 03/0711936

Paul PATAER, Bressers Blanchaertlaan 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem, geboren te Gent op 26/11/1938

Greet PERNET, Eugne Plaskylaan 164/b14, 1030 Schaarbeek, geboren te Schaarbeek op 09/03/1957

Johan SOENEN, Corpusstraat 7, 9700 Oudenaarde, geboren te Oostakker op 15/05/1935

Pierre STEENHOUDT, Godsschalckstraat 145, 9100 Sint Niklaas, geboren te Halle op 1/03/1938

Jan TRUYTS, Oude Brugseweg 232, 8460 Oudenburg, geboren te Antwerpen op 22/09/1928

Etienne VERCARRE, Hoefijzerlaan 2, 8450 Bredene, geboren te Oostende op 30/06/1945

Raymond VERVLIET, Karel Oomsstraat 11 b41, 2018 Antwerpen, geboren te Antwerpen op 27/12/1939

Wim VANDENBUSSCHE, Leeuwerikkenstraat 50, 1070 Anderlecht, geboren te Brugge op 9/01/1973

Dominique VERTE,Kapelleweg, 24 8700 Schuiferskapelle, geboren te Beernem op 15/0711958

Jan HERMAN, Ottogracht 42, 9000 Gent, geboren te Tielt op 16/09/1955

Ivo CARLENS, Nieuwe Steenweg 270, 3870 heers, geboren 02/07/1964 te Sint-Truiden

[vo VAN AKELIJEN, Laarsebaan 256, 2170 Merksem, geboren op 31/0711982 te Merksem

Marc MORTIER, Astridplein 3/401, 8670 Oostduinkerke, geboren te Astene op 10/02/1943

Beindiging van de functie en het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van

Pascal BOUQUET, Jacob Smitslaan 65, 2630 Aartselaar, geboren te Deume op 22/06/1967

Ivonne SERCU, Permekelaan 4, 8500 Kortrijk, geboren te Roeselare op 14/04/1934

Benoeming van de functie en het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van

Dany VANDENBOSSCHE, Zandvoordestraat 147, 9052 Gent, geboren te Gent op 02/04/1956 Marc VERMEERSCH, Acaciastraat 23, 9920 Lovendegem, geboren te Zwevezele op 12/01/1952 Philippe RUYSSCHAERT, Koninginlaan 51, 8370 Blankenberge, begoren te Brugge op 23/08/1952 Eliane VAN ALBOOM, Blankaartstraat 8, 9820 Melsen, geboren te Gent op 20/08/1951

In Gent op 26 maart 2011

Voor echt verklaard

Op de laatste blz. van !uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

minique V- '

Algeme. voorzitter

Coordonnées
AUGUST VERMEYLENFONDS (VERKORT) AVF

Adresse
Tolhuislaan 88, 9000 Gent

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande