A-GASCENTER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A-GASCENTER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 467.646.601

Publication

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 29.05.2013 13134-0350-009
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 04.06.2012 12137-0116-010
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.05.2011 11127-0241-010
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 11.06.2010 10164-0380-010
09/03/2010 : GE056337
08/12/2009 : DE056337
22/10/2009 : DE056337
09/06/2009 : DE056337
06/06/2008 : DE056337
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 01.06.2015 15136-0066-009
11/06/2007 : DE056337
18/06/2015
MOd Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0467.646.601 Benaming

(voluit) : E-GAS (verkort) : 1

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 7 te 8810 Lichtervelde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Naar aanleiding van de algemene vergadering dd. 30105/2015, gehouden ten zetel werd met nparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2021

* Mevrouw Depoorter Anne, wonende in de Jagersstraat 56 te 8200 Brugge, Sint-Michiel,

* De Heer Dumon Erik,wononde in de Jagersstraat 56 te 8200 Brugge, Sint-Michiel,

* BVBA DUMON, ondememingsnummer : 0419.038.733, met zetel in de .Jagersstraat 56 te 8200 Brugge, Sint-Michiel, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Dumon Erik, die bij deze hun mandaat aanvaarden.

Volgend op de algemene vergadering dd. 30/05/2015 komt ten zetel de voltallige raad van bestuur samen en beslist met nparigheid van stemmen om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2021 :

* BVBA DUMON, ondernemingsnummer : 0419.036.733, met zetel in de Jagersstraat 56 te 8200 Brugge, Sint-Michiel, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Dumon Erik; die bij deze het mandaat aanvaardt.

Aldus opgemaakt en getekend door :

BVBA Dumon, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Erik Dumon,

in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder

*15086 5*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/07/2006 : DE056337
05/10/2005 : DE056337
30/06/2004 : DE056337
01/12/2003 : DE056337
23/06/2003 : DE056337
05/07/2002 : DE056337
04/12/1999 : DEA007985

Coordonnées
A-GASCENTER

Adresse
INDUSTRIELAAN 7 8810 LICHTERVELDE

Code postal : 8810
Localité : LICHTERVELDE
Commune : LICHTERVELDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande