A & C COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & C COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.473.630

Publication

25/09/2014 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
04/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/08/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblai

L Luth (Liii l(hl IIII (lUL 11111 I1I 11111 ll lhl

X11125103`

lveergQiaga ter griffe der rechtbank v. koophandel te TO;MEREINJ

23t ,

~ j~

fi~,

0e Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0462473630

Benaming

(voluit) : A & C Company

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwpoortlaan 17 bus 1, 3600 Genk

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel

op 15/04/2011 blijkt volgende beslissing genomen te zijn:

de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van Nieuwpoortlaan 17 bus 1, 3600 Genk

naar Hendrik van Veldekesingel 150/57, 3500 Hasselt.

de algemene vergadering bevestigt nogmaals het onbezoldigd mandaat van de zaakvoerder

Bijnens Theophiel,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 07.07.2010 10272-0105-010
28/05/2010 : HAT000579
22/07/2009 : HAT000579
25/07/2008 : HAT000579
10/03/2008 : HAT000579
06/02/2008 : HAT000579
29/08/2006 : HAT000579
04/04/2006 : HAT000579
17/02/2006 : HAT000579
17/06/2005 : HAT000579
05/07/2004 : HAT000579
15/07/2003 : HAT000579
05/07/2002 : HAT000579
12/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/07/2001 : HAT000579
30/01/1998 : HAT579

Coordonnées
A & C COMPANY

Adresse
HENDRIK VAN VELDEKESINGEL 150, BUS 57 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande