ADMINISTRATIEKANTOOR CEDOR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADMINISTRATIEKANTOOR CEDOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.534.006

Publication

12/03/2014
-I

Op de laatste blz, van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Sta na neerlegging ter griffie van de a

Voorbehoud aan he Beigisc Staatsbl

*1406099011111

MM woed 11.1

d bekend te maken kopie

"

.i

0 3 -03- 2014

R1fefiE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

NEERGELE

Ondernemingsar : 0473.534.006

Benaming

(voluit).: Administratiekantoor CEDOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Bvba

Zetel : Molenweg,94, bus 21, 2830 Willebroek (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Vanaf 1 maart 2014 wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar:

MERKSEMSESTEENWEG, 194, 2100 Deurne

VAN DOOREN Jean Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/09/2012
Mod Word 11.1

1= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aktebef ai BE Sta Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Anfwe~rpen

Q 5 SK tea" iaisa~ss*Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0473.534.006

Benaming

(voluit) Administratiekantoor CEDOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Bvba

Zetel : Santvoortbeeklaan, 23B, 2100 Deurne (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging zetel

De zetel der vennootschap wordt verplaatst naar:

MOLENWEG ,94,unit 19, bus 21 2830 WILLEBROEK

dit vanaf 1 september 2012

VAN DOOREN Jean Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 28.08.2012 12503-0177-009
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.07.2011, NGL 23.08.2011 11434-0152-009
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.07.2010, NGL 16.08.2010 10411-0130-009
19/10/2009 : AN343608
24/08/2009 : AN343608
24/07/2008 : AN343608
31/12/2007 : AN343608
22/08/2007 : AN343608
06/11/2006 : AN343608
22/07/2005 : AN343608
27/07/2004 : AN343608
31/07/2003 : AN343608
17/01/2003 : AN343608
14/01/2003 : AN343608
28/12/2000 : ANA066121
29/01/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ADMINISTRATIEKANTOOR CEDOR

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 25 9080 LOCHRISTI

Code postal : 9080
Localité : LOCHRISTI
Commune : LOCHRISTI
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande